0.00лв.

Нямате артикули в количката.

0.00лв.

Нямате артикули в количката.

Книги

Подбрана селекция от заглавия - издания, утвърждаващи идентичността и свещеното наследство на древните ни предци.

Тракийските хроники

За Тракийските хроники думата “сензационно” е твърде слаба! Всеки считащ себе си за родолюбец би трябвало да има в дома си този сборник от исторически летописи, както “История Славяно-Българска”. Това е книга, явяваща се като завършек, корона на започнатото, както от Паисий Хилендарски, така също от Д-р Ганчо Ценов и други истински, некорумпирани радетели на българщината. В книгата са извадени на светло и в пълнота, чрез древните документи, тайни или изопачени факти от нашата история. Тя предоставя “цялостната Визия относно ролята и мястото на българския (тракийски) народ в световната история, като един БОГОИЗБРАН и БОГОПОСВЕТЕН народ от най-дълбока древност.” Чрез това дава възможност да променим от тук насетне хода на историята за бъдещите поколения в посока на благополучие, както е било по времето на Благодетелите Терес, Спарадок, Ситалк, Севт I, Буревеста, Кубрат и Аспарух.. “Историята е учителка на народите, какво можем да се поучим от нашата собствена хилядолетна история?”
36.00лв.
-15%

Тракийското Писмо Декодирано – I

Най-древната писменост в света! Toвa не е пoредният „опит зa декoдирaне“ нa Плoчиците oт Грaдешницa (5 xилядoлетие пр.н.ерa) и Кaрaнoвo (4 xилядoлетие пр.н.ерa). Зa рaзликa oт вcички предшеcтвaщи „дoгaдки“, „oпити“, „тълкувaния“ и рaзни предcтaвени предпoлoжения oтнocнo пиcмените знaци върxу плoчиците вече цели някoлкo деcетилетия, тaзи книгa, кoятo е в ръцете ви, е нaучен труд, кoйтo дaвa ПЪЛHOTO И OКOHЧАTЕЛHO HАУЧHO ДЕКOДИPАHЕ нa вcеки един пиcмен знaк върxу плoчиците, и резултaтът е безпрецедентен и cензaциoнен! За дисциплини като Балканистиката и Тракологията се оказват особено важни някои от декодираните думи в текста, които споменават името „Тракия“ и „Територия на Тракия“ преди около 7 хиляди години (в плочката от Градешница), както и свидетелството за развити тракийски орфически концепции преди около 6 хиляди години (в плочката от Караново). Нещо повече – от това че и на двете плочки – тази от Градешница (5 xилядoлетие пр.н.ерa) и Кaрaнoвo (4 xилядoлетие пр.н.ерa) е използвана една и съща писменост, следва че този тип тракийски пиктографски скрипт е бил в употреба поне за около хиляда години (между пето и четвърто хилядолетие пр.н.ера), а вероятно и за по-дълго, и не е изключено и много други считани досега за „декоративни“ артефакти от този или последващите го периоди, да се окажат носители на същата писменост, която е най-старата намерена в Европа и в света (предшестваща тази на Шумер и Египет с около две хилядолетия!!!)
9.35лв.
-15%

Тракийското Писмо Декодирано – II

Кивотът на Орфеевия Завет – ОТКРИТ!

В Градешница, България е намерен 7000 годишният Кивот на Орфеевия (Орфически) Завет с Първата Заветна Плоча! В Енеолитна Градешница в Тракия е открит Орфеевият Кивот с Първата Плоча на Орфеевия (Орфическия) Завет – Оброчната Плоча от Градешница. В Енеолитна Тартария в Тракия е намерена Втората Плоча на Орфическия Завет – Амулетната Плоча от Тартария. В Енеолитно Караново в Тракия е намерена Третата Плоча на Орфическия Завет Сакралната Плоча (Печат) от Караново. В Енеолитна Градешница в Тракия са открити многобройни артефакти в потвърждение и разяснение на текстовете написани върху Трите Плочи на Завета. Но това не е Мойсеевият Завет между Бога и Еврейския народ, а Орфеевият Завет между Бога и народа на Тракия, който е първият и най-древен Завет между Бога и Неговия Народ записан в световната история!
14.45лв.
-15%

Тракийското Писмо Декодирано – III

Тракийската Книга на Мъртвите

  Тракийските пиктограми върху енеолитните плочки от Точиларе, Караново, Тартария и Градешница представляват първите намерени записи на глави 15, 17, 30А, 30Б, 78, 85, 124, 125, и др. от „Египетската Книга на Мъртвите“, предхождащи с цели хилядолетия нейните копия в Древен Египет. Династиите Хиксос управлявали Египет за повече от 1600 години (между 3100 г. пр.н.ера и 1500 г. пр.н.ера) се оказват ТРАКИЙСКИ ДИНАСТИИ. Тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово се оказва кратък откъс от текстовете в глави 147 и 148 на „Книгата на Мъртвите“, записан на Бохарския тракийски диалект. Тракийският надпис от Кьолмен е друг текст – извадка от глава 58 на „Книгата на Мъртвите“, записана също на Бохарския тракийски диалект. Фригийските надписи, изсечени в скалата в града на цар Мидас, са също на тракийския Бохарски диалект, като тези от Езерово и Кьолмен, което потвърждава думите на Херодот, че фригите са траки. Те също имат своите аналози в „Книгата на Мъртвите“ (гл.77).
14.45лв.
-15%

Тракийското Писмо Декодирано – IV

Тракийската Библия Бесика – Разкрита

Разкрита е древната тракийска Библия Бесика, която науката считаше за безвъзвратно изгубена вече повече от 1500 години. Това сензационно откритие води до безценни вечни откровения относно писмения и устен древно-тракийски език, които променят научната парадигма относно древното ни минало завинаги. Данните от изследванията оповестени в тази книга показват недвусмислено интимната връзка между древната тракийска реч и съвременния български език, и доказват неопровержимо, че днес българите говорят и пишат на модерен тракийски език. Към книгата е приложен (за първи път в историята!) Уникален Речник, със секция от над 500 древно-тракийски думи, които са останали идентични, или синонимни в съвременния български език. Всички писмени източници, написани на азбуката на Библия Бесика установяват без противоречие, че съвременната българска Кирилска азбука е модернизиран вариант на по-старата предхождаща я тракийска Бохарска азбука, което означава, че и до днес българите пишат със същата свещена Тракийска Азбука на своите предци. Основното експертно заключение на този труд е следното: БЪЛГАРИТЕ СА ТРАКИ. В различни исторически периоди някои от многобройните им племена са се преселвали в различни посоки на своята диаспoра, в други са се завръщали отново в Прародината си тук на Балканите, където са се сливали отново с основното автохтонно ядро на народа си, и са възраждали държавата си, за да пребъде България навеки.
14.45лв.
-15%

Тракийското Писмо Декодирано – V

Мистериите на Самотраки и Руническата Книга на Тайните

От страниците на Книгата в ръцете ви, ще изгрее пред вас най-древното Законодателство на патриарха Орфей, написано със Свещени Руни върху скрижали на библиотека (библия) от най-древни артефакти – същите знаци, с които по-късно са изписани Моисеевите заповеди, а друидите законотворци са управлявали келтското общество. Чрез системата на руническите знаци на „Рибеното Писмо“ от остров Самотраки ще проникнете в Мистериите на Орфическата школа. Ще научите за Тайните Слова на Сила от Книгата на Тот, които дават власт над „…небето горе и небето долу, и земята също…, …да възвърнеш истинската си форма и да виждаш… божествените както са…“. Ще разберете за писаното от Божия пръст, чието до косване освобождава, изцелява и въвежда в Царството на безсмъртните. Ще се срещнете с Кабирите („бития-сътворяващите“) – великите Хероси, (светиите – конници), които лидери на избраното човечество, следват Божествения Глас, пишещ чрез стихии световните събития в природата и обществото…
14.45лв.

Руни на Сила

... А когато били далече от дома или във време на война, в невъзможност да участват в родовите и семейни свети традиции, предците ни носели със себе си късче от света на Свещеното, от „горната земя” на светите си предци…

Стефан Гайд

През 2006 г. д-р Стефан Гайд разчита тракийската писменост по нашите земи, чрез хилядолетия по-късните от нея египетски йероглифи по Метода Гайд. Подобно Шамполион, който превежда йероглифното писмо през 1822 г. в Париж на база Розетския камък от гръцкия надпис върху него.

Д-р Стефан Гайд е съосновател на Института по Т-Наука и автор на редица публикации, посветени на трансцендентния анализ. Усърдният му труд в областта на Трансцендентната Тракология довежда до революционното му откритие – Декодирането на древната тракийска писменност, променило завинаги основните концепции в историческата наука и тракологията.

Знаете ли че...

Онлайн книжарница BOOKS BOGARI

BOOKS BOGARI е онлайн книжарница, която предлага подбрани издания за търсещия Истинската история читател.