0.00лв.

Нямате артикули в количката.

0.00лв.

Нямате артикули в количката.

Руни на Сила

Включена подаръчна кутия

  Богатството на орфическата духовност е преминало във всички занаяти и техните произведения. От глина се подготвят оброчни плочки и други украшения, които да изпращат послания за защита и благоденствие, и да свидетелстват пред невидимите за обреците и вярата на носещите ги.

  Нашите предци са извършвали древните мистерии на Живота, тайнствата на Благословението и Благоденствието в своите обреди пред домашните си олтари. Обреди за изцеление и съхранение, за победа над силите на злобата. На своите свети празници освещавали и прогонвали, отваряли и запечатвали, приемали и изпращали…
  А когато били далече от дома или във време на война, в невъзможност да участват в родовите и семейни свети традиции, те носели със себе си късче от света на Свещеното, от „горната земя” на светите си предци…
  Понеже познавали Силата на Древната Реч, Езика на Знаменията, писани като обредни действия, те били научени Свише да запечатват в образен език всичко, което се случвало на светите им тържества. На шевици, върху съдове и премени изписвали с древни руни и идеограми случващото се на празничните мистерии. За да ги четат човеци мъдри, ангели и бесове, и така да разпознават по знаците-белези всички и всичко, което принадлежи на Божествения Стопанин, за да слушат Словото, което им заповядва…

  Плочка - Ан Ох / Не нарянявай

  Върху горната глинена „човешка” фигура е изписано с руни – НЕ ПРИЧИНЯВАЙ БОЛКА, СТРАДАНИЕ; НЕ НАРАНЯВАЙ, НЕ ЗАДУШАВАЙ.  Това е заклинателна молитва, запрещаваща (забраняваща) на зловредни, болестотворни  и насилствени сили (и техните марионетки), да повреждат нейния притежател или обитателите на дома,  в който е поставена (било телесно, било психично). Но същевременно е и заповед към човека, който я носи или живеещите в пространството ѝ – от своя страна също да не нараняват, причиняват болка и страдание. Да не прилагат към никого нито телесно и физическо, нито душевно (психическо) насилие… Мартеницата към нея е древното изобразяване на връзката между света на невидимите корени (първопричините) и света на плодовете (резултатите). На взаимосвързаността на духовния свят със света на телесното. Така също е Знамение на Вечното Умилостивение за извършените грехове, престъпления и беззакония (нарушаващи Божествените заповеди), чрез Жертвената Кръв на Божия Агнец. Глинената Фигура може да се носи и с мартеница, и без мартеница. Това се отнася и за всички глинени плочки. Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…
  10.00лв.

  Плочка - Свети Заповеди

  Горната глинена фигура изобразява светите ни предци пазители на Вечния Завет и Неговите закони, заповеди, заявления, повеления, правила и съдби. Призовава тяхната прошка, застъпничество пред Всевишния и ангелска закрила във всяка област на човешкото житие, но и изисква сърдечното (ако не присъствено, то поне умозрително) съпричастие със светите празници, церемонии  и шествия и участие в светите благодарствени дарове и приноси. Молитвените заклинателни формули, издълбани върху нея, са свети заповеди към невидими сили и човеци, изпълняващи благите обещания към вярното на Завета потомство. Мартеницата към нея е древното изобразяване на връзката между света на невидимите корени (първопричините) и света на плодовете (резултатите). На взаимосвързаността на духовния свят със света на телесното. Така също е Знамение на Вечното Умилостивение за извършените грехове, престъпления и беззакония (нарушаващи Божествените заповеди), чрез Жертвената Кръв на Божия Агнец. Глинената Фигура може да се носи и с мартеница, и без мартеница. Това се отнася и за всички глинени плочки. Това, което изпращате като парични средства, е минимумът  участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите  родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…
  10.00лв.

  Плочка - Ан Лож / Не лъжи и Не мами

  Върху горната глинена „човешка” фигура е изписано с руни –НЕ КРАДИ , НЕ МАМИ, НЕ ЛЪЖИ.   Това е заклинателна молитва, запрещаваща (забраняваща) на демоничните сили на измамата, лъжата и кражбата (и техните човешки марионетки), да подвеждат, мамят и ограбват нейния  притежател или обитателите на дома, в който е поставена. Но същевременно е и заповед към човека, които я носи или живеещите в пространството ѝ – от своя страна също да не подвежда съзнателно, да не мами или ограбва другиго… Мартеницата към нея е древното изобразяване на връзката между света на невидимите корени (първопричините) и света на плодовете (резултатите). На взаимосвързаността на духовния свят със света на телесното. Така също е Знамение на Вечното Умилостивение за извършените грехове, престъпления и беззакония (нарушаващи Божествените заповеди), чрез Жертвената Кръв на Божия Агнец. Глинената Фигура може да се носи и с мартеница, и без мартеница. Това се отнася и за всички глинени плочки. Това, което изпращате като парични средства, е минимумът участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите  родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…
  10.00лв.

  Плочка - Ан Хотеб / Не убивай

  Върху горната глинена „човешка” фигура е изписано с руни–НЕ УБИВАЙ. Това е заклинателна молитвена формула, запрещаваща (забраняваща) на смъртоносни сили (и техните марионетки) да повреждат нейния притежател или обитателите на дома, в който е поставена. Но същевременно е и заповед към човека, който я носи или живеещите в пространството ѝ – да не убива, нито телесно, нито в помислите си… Мартеницата към нея е древното изобразяване на връзката между света на невидимите корени (първопричините) и света на плодовете (резултатите). На взаимосвързаността на духовния свят със света на телесното. Така също е Знамение на Вечното Умилостивение за извършените грехове, престъпления и беззакония (нарушаващи Божествените заповеди), чрез Жертвената Кръв на Божия Агнец. Глинената Фигура може да се носи и с мартеница, и без мартеница. Това се отнася и за всички глинени плочки. Това, което изпращате като парични средства, е минимумът  участие във възраждането на Българската духовност и ще бъдат използвани за утвърждаване и разпространение на светите родови традиции. За да могат отново българските домове да засветят с древното наследство и изобилно благоденствие. За да се разпали отново огнището на Българската Вяра…
  10.00лв.

  Така тези Божески знаци замествали случващото се на самите Мистерийни тържества, за да могат носещите ги да получат благословенията и защитите им и когато не участват пряко в тях. Така от дистанцията на време и пространство да приемат от Тайнствата, извършвани на тях…

  Като последователи на същата древна традиция, ние ви предоставяме възможността да се снабдите с плочки, върху които са изписани с древни руни и идеограми– обещания и заклинателни молитви, извършвани по време на Св.празници. Така всеки от вас може да участва в благословенията, дори когато е пропуснал да извърши светите ритуали в дома си, като се снабди със светите образи и руни, които невидимите сили разпознават като тъждествени–проекции на извършените тайнства… Защото чиновете на служебните духове четат еднакво както тайно-извършителните действия от Св.празници, така и съответстващите им формули, изобразени върху плочки с йероглифни знаци в комбинация с рунически скрипт…

  Идеограмните знаци–пиктограми, както и руните/оугом/, са използвани от най-дълбока древност в Свещената духовна практика, като и до днес са запазени техни образци–артефакти, които се съхраняват в историческите и археологическите музеи. Върху глинени и метални съдове, плочки, печати и др. предмети от неолита, енеолита и по-късните епохи и античността, Словото на Божествените писари е изобразено в йероглифи и изписано в свещени руни. Като скрижали на Божествените закони, заповедите и заклинателните молитви са изсичани също и върху скали и на мегалитни светилища (някои от тях запазени и до днес, все още неунищожени от противниците на Българското духовно наследство). Повече за Свещеното Писмо на най-древната човешка цивилизация по нашите земи можете да прочетете в книгите от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано”

  Показване на 5 резултата